تمساح بهترین دوست اندرو

85
morteza335
morteza335 272 دنبال‌ کننده

اندروکسی است که درباغ وحش فلوریداکارمیکندوباحیوانات رابطه خوبی داردوحتی درخانه اش نیزحیواناتی دارد.

morteza335
morteza335 272 دنبال کننده