دنیای دخترونه

دنیای دخترونه

2 هفته پیش
اون سگه مرد؟ چه فیلم جذابی
دنیای دخترونه

دنیای دخترونه

2 هفته پیش
کوکو اسم اون مامانبزرگ از همه پیرتره بودد؟؟؟کوکو کی بودد؟
رسانه شما
رسانه شما همون اوایلی که این انیمیشن اومد من دیدمش یادم نمیاد فکر کنم مادربزرگتره بود.
دنیای دخترونه

دنیای دخترونه

2 هفته پیش
ینی چی؟
رسانه شما
رسانه شما Grazie ایتالیاییه و معنی Gracias میده (Thank u) و در جوابت گفتم که قابل نداره De nada :)
دنیای دخترونه

دنیای دخترونه

2 هفته پیش
چه فیم جذابیع
دنیای دخترونه

دنیای دخترونه

2 هفته پیش
GRAZIE
رسانه شما
رسانه شما De nada ... *_* :)