مانور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل

1,684

این مانور در دو بخش مقابله با انواع آتش سوزی و نحوه مهار آنها و امداد و نجات در فضای معلق به منظور حفظ آمادگی نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل در محل کارخانه آسفالت شهرداری واقع در جاده کورائیم برگزار شد .