معرفی کتاب و توی دروازه

87
روزنامه صبح نو
روزنامه صبح نو 195 دنبال‌ کننده

پسرکی شروشیطان، قهرمان «و توی دروازه» است. پسرکی که در نخستین روزهای حضورش در جبهه در روستایی از خوزستان در محاصره عراقی‌ها گرفتار می‌شود و چیزهایی می‌بیند که حتی خیالش را هم از ذهنش عبور نمی‌داده است