پاسخ قاطعانه ایران به نقض برجام

294
294 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اجرای مصوبه مجلس آمریکا ، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت