فرود اضطراری هواپیما در بزرگراه کرواسی

610
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

این هواپیما حامل یک زن و مربی پرواز او بود که به‌دلیل نقص فنی هواپیما مجبور به فرود اضطراری شدند.

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده