حق پخش تلویزیونی؛ رویای دست نیافتنی فوتبال ایران

185

فیفا فدراسیون فوتبال ایران را ملزم به فروش حق پخش بازی های لیگ برتر کرده، اما فدراسیون هنوز راه حلی برای این موضوع نیافته است.