قانون سربازی

299
299 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

قانون سربازی در برخی کشورها مانند ایران نیست و بانوان نیز به سربازی می روند