روز جهانی دوستی

931
فرادید
فرادید 2.2 هزاردنبال‌ کننده

روز ۸ مرداد از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی دوستی نام گذاری شده است.

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده