کارگاه مک دونالد

169

امیرحسین مظاهری و بابک بختیاری در سمینار مک دونالد حضور دارند و از تجربه فرانچایز کردن برای شما می گویند. https://pms.ir/SOhL2