ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد کاری از رادیو دارالفنون

130
دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال‌ کننده

گویندگان: داود رمضانی، بهاره بابالو، ثمین افشاری، مهسان موسوی، الناز آقا زاده، و مصطفی میرزایی، تهیه کننده و تدوین: داود رمضانی کاری از مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون ،گروه رادیو دارالفنون تیرماه 1398

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده