جای فاطمه عبادی خالیست|نقاشی روی شن استعداد یابی بریتانیا 2019

802
TOP HITS
TOP HITS 1.7 هزاردنبال‌ کننده

مسئولین باید شرایط حضور خانم عبادی در مسابقات قهرمانان فراهم کنند . و هنر ایرانی به جهانیان نشون بده - دختر سرطانی که هیچ وقت تسلیم نشد و مبارزه کرد

TOP HITS
TOP HITS 1.7 هزار دنبال کننده