سوختگیری جنگنده های روسیه در آسمان

1,120

سوختگیری دو فروند بمب افکن روسی سو – 24 ام بر فراز شهر کالینینگراد از هواپیمای سوخت رسان ال – 78 نیروی هوایی روسیه را مشاهده می کنید.