جشن عروسی در کره جنوبی

1,340
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.6 هزاردنبال‌ کننده

Hi~ this is a very short video, I took during my Korean friend's wedding party, hope you enjoy it. سلام این یه ویدیو خیلی کوتاه هست از عروسی دوست کره ایم امیدوارم که دوست داشته باشین با تشکر

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.6 هزار دنبال کننده