بریتانیا: ناوگان اروپایی علیه ایران در خلیج فارس تشکیل می‌شود

114
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده