خلاصه بازی میلواکی باکس103-پورتلند بلیزرز118(97/8/16)

63

خلاصه بازی بسکتبال دیدنی میلواکی باکس با پورتلند بلیزرز.