سردار ما، قاسم سلیمانی

16,239
بنیاد کرامت رضوی
بنیاد کرامت رضوی 6 دنبال‌ کننده

در مرز مهران این خانم خراسانی که برای پیاده روی اربعین آمده، از قاسم سلیمانی با عنوان "سردار ما" یاد می کند. حاج خانم، التماس دعا.