مداحی حماسی حاج مهدی رسولی در حرم امام رضا علیه السلام

5,443

مداحی حاج مهدی رسولی در اجتماع عزاداران در نبوی در صحن جامع رضوی