زولا را در سال۱۳۹۶ نگاه کردید! چه بد بوده ها

214
همه چیز اینجاست...
همه چیز اینجاست... 136 دنبال‌ کننده

زولا در سال۹۶ کوبالت نداشت! ۳تا سرور بیشتر نداشت!کاربر نداشت و نقشه کشتی رو زده جدید! چه پیشرفت ها که نکرده این بازی