اولین مقایسه Arnold Classic 2019

742
فیتنس
فیتنس 1.8 هزاردنبال‌ کننده

Erster Vergleich mit: - Brandon Curry - Luke Sandoe - Roelly Winklaar - Rafael Brandão - Josh Lenartowicz - William Bonac

فیتنس
فیتنس 1.8 هزار دنبال کننده