صبر گنجینه است

425

آن چیزی که ما را نابود می‌کند کم حوصلگی ماست زیرا می‌خواهیم آرزوی بزرگی در زمان کوتاهی برآورده شود... پس باید صبور باشیم. | با این کلیپ نگاهی نو به صبر پیدا کنید. | استاد فرشاد فردابراهیمی : روان شناس | کانال: @Fortuner