انواع روکش دندان ثابت

472

در صورتی که ساختار دندان ضعیف شده باشد و دندان احتیاج به حمایت داشته باشد همچنین برای زیبایی دندان یا روکش ایمپلنت، از انواع روکش دندان ثابت استفاده می شود. با ما همراه باشید https://dmcc.pro/about-types-of-dental-crowns/