منت گذاشتن شکارچی خارجی بر مردم ایران

5,079

یک شکارچی خارجی پس کشتار یک قوچ و یک کل در استان یزد فیلمی درباره لزوم تکرار دیدم تعقل بیشتر درباره متهمان مطرجمه ره دوعوزی هم بدونم ببخشید

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده