وسوسه های شیطان در آخرالزمان

1,302
معرفت الله
معرفت الله 181 دنبال‌ کننده

وسوسه، هر چند که صدای پنهان و مخفی برخاسته از باد گفته می شود، ولی یکی از معضلات و مشکلات اساسی بشر در مسیر کمالی است؛ زیرا این صدای مخفی که در جان و نفس آدمی شنیده می شود، انسان را به سمت دیگری هدایت می کند که از آن به گمراهی، فجور و غفلت و در نهایت شقاوت یاد می کنند. صداهای پنهانی که در جان آدمی شنیده می شود، صداهای شیطانی است که خواطر نفسانی آدمی را بیدار و خواسته های بی پایان نفس را تحریک می کند. این گونه است که غفلت از حضور و فراموشی هدف و مقصد نهایی، آدمی را چنان به خود مشغول می سازد که بیداری اش ه

معرفت الله
معرفت الله 181 دنبال کننده