بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از دانشگاه علمی کاربردی استان فارس

1,397

نشست با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان فارس و روسای مراکز و همچنین امضای تفاهم نامه با استاندار فارس