توضیحات مایکروسافت در مورد پروژه‌ی مک لارن

533

توضیحات Laura Buttler, یکی از معاونین مایکروسافت, در مورد پروژه‌ی لغو شده‌ی لومیا 935 با اسم رمز مک لارن

وینفون
وینفون 974 دنبال کننده