بازی بامزه با بچه ها؛ دورت بگردم ایران۲

369

سکانس شیرین کاری بزرگترها با بچه‌ها؛ مستند گردشگری کودک دورت بگردم ایران. تهیه کننده: حسن حبیب زاده/کارگردان: نازنین چیت ساز/سردبیر: مریم اوجاری.