سومین نمایشگاه صنعت گردشگری و غذا مشهد

94

این رویداد از تاریخ ۶ الی ۹ آذرماه ۹۶ در مشهد هتل پنج ستاره پارس برگزار می گردد با حضور برندهای معتبر حوزه گردشگری، غذا و شیرینی