تریلر انیمه Nobunaga The Fool

625
کاوه اربابی
کاوه اربابی 232 دنبال‌ کننده

جو آن دارس باید از جهان غرب به شرق مسافرت کنند. از مرد پیگیری میکنه او باور داره که میتونه با دستگاه های بزرگ لعوناردو دا وینسی استفاده کنه و نجات دهنده انها بشن. اما نوبوناگا اودا یه مردیه که انها انتظارش را داشتند؟ ایا تاریخچه بزرگترین قهرمان ها انتخاب ازادی اونهارو پیدا نکردن. اما یک نابودگر ؟

کاوه اربابی
کاوه اربابی 232 دنبال کننده