جایگاه لباس در تعزیه

1,228

تعزیه و نمایش های سنتی مخصوص ماه محرم از قدیمی ترین رسم های سنتی است که همزمان با ماه محرم اجرا می شود. لباس هایی که برای این نمایش سنتی به کار گرفته می شود یکی از ابزارهای اصلی تعزیه است.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.6 هزار دنبال کننده