چگونگی پیدایش اتش

2,454
2,454 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

چگونگی پیدایش آتش و پایه گزاری جشن سده در دست کم ده هزار سال پیش توسط نیای گرامی ما هوشنگ شاه پیشدادی را از زبان بانوی ایران بشنوید.