چگونگی پیدایش اتش

2,448
2,448 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

چگونگی پیدایش آتش و پایه گزاری جشن سده در دست کم ده هزار سال پیش توسط نیای گرامی ما هوشنگ شاه پیشدادی را از زبان بانوی ایران بشنوید.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…