گردشگری غذا(خوراک)_استان کرمانشاه

1,260

گردشگری غذایی یکی از انواع جذاب و پرطرفدار مسافرت تفریحی است که در مناطق مختلف دنیا به اشکال گوناگونی تعریف می شود و مفهوم گسترده ای دارد. در ایران با وجود برخورداری از تنوع مواد غذائی محلی و سنتی ، هنوز به گردشگری غذا توجه چندانی نشده است . www.IranTravelAdvice.com

Iran Travel Advice
Iran Travel Advice 29 دنبال کننده