مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

12,133
بچه های قلم
بچه های قلم 1.7 هزاردنبال‌ کننده

حضور فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

بچه های قلم
بچه های قلم 1.7 هزار دنبال کننده