تمرینات اختصاصی مسی پس از مصدومیت

1,839

مسی پس از رهایی از مصدومیت اکنون بصورت انفرادی مشغول ریکاوری برای بازگشت به میادین است

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده