لحظاتی از بازی "دینگ لیرن-فیروزجا" بازی دوم مرحله سوم جام جهانی 2019

422