کنایه مجری صداوسیما به پیش فروش شرکت های خودروسازی

35
پلاس فارس
پلاس فارس 501 دنبال‌ کننده

کنایه مجری صداوسیما به پیش فروش شرکت های خودروسازی

پلاس فارس
پلاس فارس 501 دنبال کننده