جام جهانی سه به سه بانوان

370

جام جهانی سه به سه بانوان در آمستردام هلند و کسب مدال برنز مهارت های فردی توسط شادی عبدالوند