جامعه از نگاه سعید روستایی، سینمای روستایی از نگاه منتقد

423
ایرنا
ایرنا 1.3 هزاردنبال‌ کننده

در این قسمت از برنامه اتاق روشن با منتقد مهمان برنامه امیر پوریا از سینمای سعید روستایی و فیلم متری شیش ونیم صحبت کردیم.

ایرنا
ایرنا 1.3 هزار دنبال کننده