به مناسبت خداحافظی "فرناندو تورس" از دنیای فوتبال؛ تمام گل های تورس برای لیورپول

278

به مناسبت خداحافظی فرناندو تورس از دنیای فوتبال؛ تمام گل های تورس برای لیورپول

وان فوتبال
وان فوتبال 2 دنبال کننده