تلاش های جلیل مختار برای جبران خسارت بخش کشاورزی آبادان

385

فرآیند پیگیری های دکتر جلیل مختار نماینده مردم شریف شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و وضعیت اخیر آب در بخش کش اورزی