فول مچ بازی فرانسه - اسپانیا؛ قهرمانی اروپا زیر 19 سال (نیمه اول)

79

قهرمانی اروپا زیر 19 سال ارمنستان 2019 - فول مچ بازی فرانسه - اسپانیا - مرحله نیمه نهایی - 24 جولای 2019