پاسخ رئیسی در خصوص تخلّف در برگزاری انتخابات

494

پاسخ حجّت الاسلام رئیسی در ستاد انتخابات کشور به پرسش خبرنگاری درخصوص تخلّف در برگزاری انتخابات

ذوالفقار به اختیار
ذوالفقار به اختیار 1.1 هزار دنبال کننده