یادش بخیر 20

6,394
6,394 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

این تغیرات آنقدر آرام اتفاق افتاد که متوجه نشدیم. باید مراقب باشیم به این تغیرات عادت نکنیم.