مستند مه شکن قسمت ۲۹؛ تخریب قبر رضاخان

293

در این قسمت اتفاقات پیرامون انقلاب فرهنگی، اولین روز کارگر انقلاب اسلامی و ماجرای تخریب قبر رضا پهلوی توسط صادق خلخالی را مشاهده خواهید کرد/ کارگردان حسن حبیب زاده.