دعوت قالیباف از جوانان برای نامزد شدن در انتخابات مجلس

162

دکتر محمدباقر قالیباف: اگر وارد میدان نشوید در بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید.

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.5 هزار دنبال کننده