10 گل برتر تیری آنری برای بارسلونا در فصل 09-2008

204

10 گل برتر گلزن قهار فرانسوی در اولین فصل حضورش در جمع بلوگرانا

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده