توضیحات دکتر علیرضا افشار در مورد همایش روز پنجشنبه

178

مجمع آرمانگرایان جوان روز پنج شنبه 10 مرداد ماه همایش مشاوره و انتخاب رشته برگزار خواهد کرد. سخنران ویژه این همایش دکتر علیرضا افشار هستند.

filimo
ژن خوک
%87
داستان دو زندانی به نام های عماد گربه و آقا رضا است. آقا رضا از طرف روزبه، یکی از آقازاده ها در مقابل گرفتن مبلغی کلان مامور می شود تا عماد را از زندان فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد...