بلاک‌چین؛ ابزار نوآوری اجتماعی

1,772
ایرنا
ایرنا 1.7 هزاردنبال‌ کننده

مصطفی نقی‌پور در همایش زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات

ایرنا
ایرنا 1.7 هزار دنبال کننده