شبیه ساز دستگاه بازیافت پسماند (RVM)

147

شبیه ساز دستگاه بازیافت پسماند (RVM) با هدف معرفی ویژگیهای یک دستگاه بازیافت مدرن تعاملی تهیه و ارائه شده است.

֍֍֍سرقت بزرگ با عمو بیگ XD֍֍֍

BoHBiG
202 421.4 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ 0_0 ♛ZEDONE❤

ZEDONE
235 683.1 هزار بازدید کل

مصی پاتر Mosi Potter

mosipotter
95 180.7 هزار بازدید کل